Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

May 29/sgpt/Categories: News

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ sẽ được diễn ra vào lúc 10h00 ngày 4/5/2023 tại Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ.

Dưới đây là các tài liệu liên quan đến chương trình họp, trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham khảo:

1. Thư mời họp ĐHĐCD 2023

2. Thư mời họp HĐQT 2023

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

4. Báo cáo HĐQT 2023

5. Báo cáo BKS 2023

 

 

 

 

Tiếng Việt


RELATED POSTS


Danh mục
KHÁCH SẠN SÀI GÒN - PHÚ THỌ
Địa chỉ: 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Điện thoại: 0210 - 222 1999   - Fax: 0210 249 3883
Email : info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel