Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

May 29/sgpt/Categories: News

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ sẽ được diễn ra vào lúc 13h30 ngày 6/5/2022 tại Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ.

Dưới đây là các tài liệu liên quan đến chương trình họp, trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham khảo:

1.Thư mời

2.Chương trình họp

3.Quy chế làm việc

4.Thể lệ biểu quyết

5.Quy chế bầu cử

6.Giấy ủy quyền

 

7.Đơn đề cử HĐQT - BKS

 

 

 

 

Tiếng Việt


RELATED POSTS


Danh mục
KHÁCH SẠN SÀI GÒN - PHÚ THỌ
Địa chỉ: 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Điện thoại: 0210 - 222 1999   - Fax: 0210 249 3883
Email : info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel