Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

May 29/sgpt/Categories: News

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ đã diễn thành công tốt đẹp.

 

 

 

Tiếng Việt


RELATED POSTS


Danh mục
KHÁCH SẠN SÀI GÒN - PHÚ THỌ
Địa chỉ: 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Điện thoại: 0210 - 222 1999   - Fax: 0210 249 3883
Email : info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel