Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

May 29/sgpt/Categories: News

 

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ ngày 5 tháng 6 năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp

 

Xin gửi đến các Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong link đính kèm dưới đây:

 

Biên bản họp & Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020

English


RELATED POSTS


Danh mục
THE SAIGON PHU THO HOTEL
Address: 17A Tran Phu St., Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Viet Nam.
Tel: 0210 - 222 1999 - Fax: 0210 249 3883
Email: info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel