Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

June 08/sgpt/Categories: News

Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết  như sau :

Thời gian họp: 14 giờ 30, ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ. 

17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Nội dung chương trình họp đính kèm bên dưới.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG CLICK VÀO CÁC LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ:

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông 

Thư mời họp HĐQT

Chương trình họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

Quy chế làm việc của đại hội

Quy định thể lệ biểu quyết

Báo cáo tài chính

Báo cáo ban TGĐ và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị

Báo cáo ban kiểm soát

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Mẫu giấy ủy quyền

English


RELATED POSTS


Danh mục
THE SAIGON PHU THO HOTEL
Address: 17A Tran Phu St., Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Viet Nam.
Tel: 0210 - 222 1999 - Fax: 0210 249 3883
Email: info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel